Privacyverklaring

Ik vertel je graag hoe ik met uw gegevens omgaan.

Contactgegevens

info@artmanagementsikkema.com

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik sla enkele persoonsgegevens van u op en verwerk deze wanneer u gebruik maakt van het reactieformulier of het reserveringsformulier op deze website.
Het gaat hierbij om:

-Uw naam
-E-mailadres
-Telefoon- en adresgegevens

Wanneer ik een zakelijke overeenkomst met u sluit heb ik meer persoonlijke gegevens van u nodig, maar deze worden niet via de website verkregen en apart opgeslagen.

Eventuele online betalingen gaan via iDeal Mollie.
Ik vraag geen rekening nummer van u.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
De website heeft niet de intentie bijzonder of gevoelige gegevens te verzamelen (denk hierbij aan persoonsnummer, bankrekening nummer etc.).
De website heeft evenmin de intentie (bijzonder of gevoelige) gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld, neem dan contact met info@artmanagementsikkema.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk via de website enkele persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om contact met u te kunnen maken wanneer u vragen heeft

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar persoonsgegevens verkregen via de website niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn.
Ik hanteer  de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Email correspondentie bewaar ik tot maximaal een jaar na beëindiging van de mailcorrespondentie. U mag  mij ook altijd verzoeken eerder uw gegevens te verwijderen. ik ben  verplicht dit op uw verzoek te doen.
  • Google analytics gegevens bewaar ik 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd (aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd).

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek nooit gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Ik gebruik op mijn website foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn. Waar mogelijk is contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.
Staat u (of een familielid of kind) op een van deze foto en bent u van mening dat  die toestemming niet verleend is of wil je deze toestemming intrekken, neem dan contact op met ons  zodat wij de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Fotografie: Arboudoir Photography, en Lisanne Jager (de foto’s die van mijzelf gemaakt zijn)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Ik gebruik op de website alleen technische en functionele cookies
Dit zijn cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site. Denk bijvoorbeeld aan het contactformulier.

En ook gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren.
U kunt uzelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Voor actuele informatie over cookiegebruik op de website:
cookiechecker.nl

Links op de website en gebruik van Social Media
Op de website kun je een aantal linkjes naar andere websites vinden. Deze linkjes verwijzen naar een externe pagina waarop de privacy verklaring van die betreffende website van toepassing is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdracht van uw persoonsgegevens

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@artmanagementsikkema.com
Ik heb de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verwerkingsovereenkomst
De AVG stelt dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt vanaf 25 mei 2018 met zijn of haar hostingprovider een ‘verwerkersovereenkomst’ moet aangaan.
Ik hebdit gedaan via teKiek! webdesign die de hosting van website en mail verzorgt.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Wij spannen ons in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaarden noch ik, noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.

© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder onze schriftelijke toestemming.